Quickscan op duurzaamheid


IBI² biedt het management en ook de medewerkers van uw bedrijf meer inzichten op het gebied van duurzaamheid, binnen uw strategische doeleinden. Daarbij geven wij mogelijkheden voor, om nieuwe businessmodellen om te zetten en zo de beoogde  duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.
Wij adviseren u hierin, maar kunnen u ook ondersteunen in de daadwerkelijke implementatie van uw doelstellingen.

Aanbod quickscan voor uw bedrijf:

Het verkrijgen van een advies voor uw bedrijf en het uitvoeren hiervan, om de duurzame productiemogelijkheden te vergroten. Zo kunt u beter inzicht krijgen in uw positie ten opzichte van uw concurrenten, ten aanzien van duurzaamheid.  Dit kunt u marketingtechnisch weer inzetten om meer waarde voor uw bedrijf te creëren.
Deze quickscan levert daarnaast een bijdrage aan het bevorderen van een gezond, competent, gemotiveerd, productief en innovatief werkklimaat.

Speerpunten waarop geanalyseerd wordt:

– Het scannen van mogelijke duurzame innovatieve ideeën.
– Het scannen en onderzoeken van nieuwe distributiekanalen.
– Het realiseren van een eerste schetsvorm voor nieuwe marktmogelijkheden.
– Het onderzoeken van mogelijk reductie van afvalstromen.

Onze aanpak:

– Nulmeting; waar staat uw bedrijf op dit moment op het gebied van duurzaamheid?
– Inventarisatie; waar liggen mogelijke aanknopingspunten en hoe gaan uw concurrenten met duurzaamheid om (peer to peer onderzoek en benchmark definitie)?
– Bepalen van de doelstellingen; welke certificeringen kunt u nastreven, welke vervangende materialen kunt u gebruiken, hoe kunt u afvalstromen opnieuw inzetten?
De kosten voor deze quickscan op duurzaamheid bedragen € 1.495,-  exclusief reiskosten.

shutterstock_112315418

Back to Top