def_logo-ibi2academy

DOELSTELLING

Circulaire economie, Blue Economy en Cradle to Cradle zijn begrippen die niet meer weg te denken zijn uit de hedendaagse bedrijven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat hoog in het vaandel bij bedrijven en krijgt in toenemende mate de aandacht die het verdient. Immers, het verkrijgen van grondstoffen is eindig en het besef dat zuinig omgesprongen moet worden met die grondstoffen begint echt vorm te krijgen.

De ontwikkelingen rondom biobased materials zijn voor de toekomst een belangrijk onderdeel geworden van deze nieuwe economie, daarom is IBI² een samenwerking aangegaan met het Bio Treat Center in Venlo.
Hiermee willen we bewerkstelligen dat de ontwikkelingen van biobased materials ook meteen toegang krijgen tot de bouwwereld en interieurbranche. Deze materialen zijn nog onbekend, maar door de specificaties ervan en mogelijkheden tot implementatie aan te bieden aan het bedrijfsleven, beogen wij het innovatietraject met biobased materials te versnellen.
Ook het besef dat de circulaire economie trending is brengt veranderingen teweeg in het handelen van bedrijven, de inkoop van grondstoffen, de productiemethoden, de assemblage en het terugwinnen van (grond-) stoffen als producten aan vervanging toe zijn.
Daarnaast stellen consumenten steeds hogere eisen aan de afkomst van producten, de productiemethoden en de duurzaamheid daarvan.
Ruim 30 % van de MKB-bedrijven in de maak-industrie houdt zich op een of andere manier bezig met verduurzaming. Terwijl de trend is dat ook de niet-maakindustrie in toenemende mate belangstelling heeft voor ‘duurzaam handelen’. Denk in dit kader aan gezondheidszorg, accountancy, onderwijs, overheidsorganisaties enzovoorts.
Dat vertaalt zich in bewustwording van de omgeving en de rol van de mens hierin, en vervolgens op welke wijze bedrijven hierin een rol moeten (kunnen) spelen. Soms zal dit ingegeven zijn vanuit Public Relations-achtige standpunten; in toenemende mate echter vanuit de gedachte dat er maar één keer grondstoffen ingezet kunnen worden.
IBI² Academy heeft als doelstelling geformuleerd; een versnelling aan te brengen voor het begrip en bewustwording binnen bedrijven voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zij kiest voor een thematische en cursorische aanpak op de terreinen van biomimicry, sustainability , biodesign, Cradle te Cradle, Blue Economy enzovoorts. Waarbij directie en management hun bedrijfsvoering af gaat stemmen op deze thema’s. Vervolgens kunnen medewerkers vanuit die gedachte werken aan producten die aan de eisen van consumenten voldoen.


Back to Top