BTC & IBI² Consortium:
Architecten en bouwsector


De ontwikkelingen rondom biobased materials zijn voor de toekomst een belangrijk onderdeel geworden van deze nieuwe economie, daarom is IBI² een samenwerking aangegaan met het Bio Treat Center in Venlo.
Hiermee willen we bewerkstelligen dat de ontwikkelingen van biobased materials ook meteen toegang krijgen tot de bouwwereld en interieurbranche. Deze materialen zijn nog onbekend, maar door de specificaties ervan en mogelijkheden tot implementatie aan te bieden aan het bedrijfsleven, beogen wij het innovatietraject met biobased materials te versnellen.
Ook het besef dat de circulaire economie trending is brengt veranderingen teweeg in het handelen van bedrijven, de inkoop van grondstoffen, de productiemethoden, de assemblage en het terugwinnen van (grond-) stoffen als producten aan vervanging toe zijn.

shutterstock_112315418

Back to Top